Iz vašega vprašanja nismo uspeli razbrati, v katero kategorijo od obravnavanih jezikovnih zadreg spada. Poskusite najti ustrezne podatke v korpusu Gigafida ali v leksikonu besednih oblik Sloleks.

V okviru projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku" smo razvili koncept portala Slogovni priročnik in oblikovali omejeno število gesel. Z dodajanjem gesel bomo nadaljevali, ko bodo na voljo sredstva za nadgradnjo. Vaše vprašanje je zabeleženo in jezikovna zadrega, ki jo vsebuje, bo v nadaljevanju obravnana prednostno. Izdelana gesla si lahko ogledate v Kazalu.

©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik