Demonstracijska gesla z zgledi:

1 — Tvorba svojilnih pridevnikov iz moških imen, ki se končajo na govorjeni [r]

Besedotvorje Tvorba pridevnikov Svojilni pridevniki iz imen moških oseb Imena na soglasnik Tvorba svojilnih pridevnikov iz moških imen, ki se končajo na govorjeni [r]

Shakespeare - Shakespearjev ali Shakespearov
Voltaire - Voltairjev ali Voltairov
Molière - Molierov ali Molierjev

2 — Sklanjanje samostalnika "otrok"

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki na soglasnik Sklanjanje samostalnika "otrok"

pri otrokih ali pri otrocih
z otroci ali z otroki

3 — Sklanjanje moških imen, ki se končajo na nemi -e

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki na soglasnik Sklanjanje moških imen, ki se končajo na nemi -e

George [džordž] - z Georgeem ali z Georgeom ali z Georgom
Stallone [staloun] - s Stalloneom ali s Stallonom ali s Stallonejem

4 — Sklanjanje moških samostalnikov z neobstojnim samoglasnikom: slovenska lastna imena

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki z neobstojnim samoglasnikom Sklanjanje moških samostalnikov z neobstojnim samoglasnikom: slovenska lastna imena

Klemen - Klemna ali Klemena
Jemen - Jemna ali Jemena

5 — Sklanjanje moških samostalnikov z neobstojnim samoglasnikom: tuja lastna imena

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki z neobstojnim samoglasnikom Sklanjanje moških samostalnikov z neobstojnim samoglasnikom: tuja lastna imena

Schengen - Schengena ali Schengna
Powell - Powella ali Powlla
Houston - Houstona ali Houstna

6 — Pregibanje kratic in simbolov: raba vezaja

Pravopis Ločila Vezaj Vezaj pri sklanjanju (pregibanju) Pregibanje kratic in simbolov: raba vezaja

SMS - SMS-ja ali SMS-a

7 — Prislovi, pisani skupaj in narazen: predložne zveze

Pravopis Pisanje skupaj/narazen Prislovi Pisani skupaj ali narazen Prislovi, pisani skupaj in narazen: predložne zveze

vnaprej ali v naprej
od zadaj ali odzadaj
ponavadi ali po navadi

8 — Izbira ustreznega predloga: na - v

Oblikoslovje Predlogi Izbira ustreznega predloga Izbira ustreznega predloga: na - v

vpišite poljubno ime, npr. na Ptuju ali v Ptuju

9 — Tvorba ženskih oblik iz moških občnih imen

Besedotvorje Tvorba samostalnikov Tvorba ženskih oblik Tvorba ženskih oblik iz moških občnih imen

dekan - dekanja ali dekanica ali dekanka
pilot - pilotinja ali pilotka
fotograf - fotografinja ali fotografka

10 — Izbira priponskih obrazil: -lec ali -vec

Besedotvorje Tvorba samostalnikov Izbira priponskih obrazil Izbira priponskih obrazil: -lec ali -vec

volilec ali volivec
molilec ali molivec
glodalec ali glodavec
belilec ali belivec
sanjalka ali sanjavka
upravljalka ali upravljavka

11 — Zapis predloga glede na izgovor: z - s

Besedišče Zapis Zapis predloga glede na izgovor Zapis predloga glede na izgovor: z - s

Zois [cojz] - z Zoisom ali s Zoisom
Javier [havjer] - s Javierjem ali z Javierjem

12 — Vezljivost: raba predlogov "tekom" in "med"

Skladnja Vezljivost Druga vezljivost (predlogi, vezniki) Vezljivost: raba predlogov "tekom" in "med"

vpišite poljubno besedo, npr. tekom sestanka ali med sestankom, tekom postopka ali med postopkom

13 — Sklanjanje moških samostalnikov, ki se končajo na črko -a

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki na samoglasnik Sklanjanje moških samostalnikov, ki se končajo na črko -a

Mitja - z Mitjem ali z Mitjo
Mitja - s Šeligo ali s Šeligom
Mitja - z Grego ali z Gregom
Matija - z Matijem ali z Matijo

14 — Ženski samostalniki, ki se končajo z dvema samoglasnikoma: varianta z -j

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Ženske sklanjatve Ženski samostalniki, ki se končajo z dvema samoglasnikoma Ženski samostalniki, ki se končajo z dvema samoglasnikoma: varianta z -j

Pia ali Pija

15 — Sklanjanje angleških in francoskih moških imen, ki se končajo na govorjeni [r]

Oblikoslovje Samostalniki Sklanjanje: Moške sklanjatve Samostalniki na soglasnik Sklanjanje angleških in francoskih moških imen, ki se končajo na govorjeni [r]

Shakespeare - s Shakespearjem ali s Shakespearom

©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik